News and Blog

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

LINE_ALBUM_รับใบประกาศ เอเทค 2565_230320_1_0
Uncategorized

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565