ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)        1        อัตรา


คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  2. มีประสบการณ์การสอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีทักษะในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใจเย็น


อาจารย์ประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้า                              1        อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การสอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีทักษะในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใจเย็น